Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) - 2005 - nummer 3
15e jaargang
ARTIKELEN
Redactioneel
Begripsverwarring rondom het levenseinde 65
Wim Dekkers

Capita selecta
Begripsomschrijvingen in de zorgverlening rondhet levenseinde: tussen defnities en perspectieven 66
Johan Legemaate

Autisme en ethiek: verkenning van een problematische relatie 70
Norbert Groot, Carlo Leget

Een personalistisch model voor ethiek in de zorg 75
Axel Liégeois

Genetische verbetering: kritische vragen vanuit genderperspectief 81
Leen Trommelmans, Kris Dierickx

Spirituele zorg in de medische setting: wenselijkheid en praktische (on)mogelijkheden 85
Wout van der Meij

Uit de praktijk
90
Casus Kinderwens
Connie Schrander-Stumpel, Wendy Kieboom

Mededelingen 80, 89

Van de Leestafel
Terug